Parkering

Betalingsutsettelse
Henvendelse vedr. betalingsutsettelse på parkeringsgebyr og kontrollsansksjoner kan rettes direkte til Kredinor Kontaktinfo Telefon   +4721609200 Åpni...
Fri, 13 Apr, 2018 at 12:45 PM
Her finner du informasjon om parkering for besøkende til Askim rådhus
10 parkeringplasser reserveres for besøkende med inntil tre timers parkering. Det har tidligere vært vanskelig for besøkende å finne parkeringsplass i nærhe...
Thu, 26 Apr, 2018 at 11:22 AM
Her finner du informasjon om parkeringshåndheving
Askim kommune er delegert myndighet  for kommunal håndheving av trafikkreglene i hele Askim kommune. Dette håndheves med egne kommunale trafikkbetjenter. ...
Thu, 15 Feb, 2018 at 9:59 AM
Klage på parkeringsgebyr-/sanksjon
Alle klager rettes skriftlig via følgende skjema
Fri, 13 Apr, 2018 at 12:45 PM
Ladeplasser for elbiler
Her finner du kart over offentlige ladeplasser for elbil, samt hvorvidt de er ledige eller ei.
Wed, 16 Jan, 2019 at 12:33 PM