Barnehage

Ofte stilte spørsmål som dreier seg om barnehage

Hvem har rett til barnehageplass?
Barn som fyller ett år innen utgangen av oktober 2017 har rett til barnehageplassjf. Lov om barnehager § 12a.    Retten til plass forutsetter at søk...
Mon, 6 Feb, 2017 at 4:51 PM
Når er søknadsfrist for å søke barnehageplass?
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars, med oppstart i barnehage mellom 1. og 30. august. Resten av året er det løpende opptak, med tildeling etterhver...
Tue, 10 Jan, 2017 at 12:00 PM
Hvordan søker jeg barnehageplass?
Du søker ved å gå inn på vår nettsøknad. Mer informasjon finner du på barnehagens nettside og på tjenestebeskrivelsen. Trenger du hjelp med søknaden...
Tue, 10 Jan, 2017 at 12:01 PM
Hva er Oppvekstportalen?
Oppvekstportalen benyttes for å registrere ny søknad om plass i barnehage eller SFO og innmelding av skolestartere. Innlogging skjer med ID-porten (MinID, ...
Mon, 21 Jan, 2019 at 11:01 AM
Kan jeg få redusert foreldrebetalingen?
Det er fastsatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer for familier med l...
Fri, 13 Apr, 2018 at 9:02 AM
Når er det planleggingsdager i barnehagen?
I Askim kommune er det planleggingsdager for barnehage, SFO og skole på samme tid. Se skoleruta for detaljer.
Tue, 10 Jan, 2017 at 2:27 PM
Er det betalingsfri måned i barnehagen?
Ja, juli er betalingsfri måned. Siden alle er pålagt å ta ut barnet i fire uker ferie i løpet av året.
Mon, 27 Feb, 2017 at 1:59 PM