Skole

Ofte stilte spørsmål som dreier seg om skole og utdanning

Hvor finner jeg skoleruta?
Skoleåret i Norge består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni. Skolerutene for flere år f...
Sat, 6 Aug, 2016 at 9:02 AM
Hva er Oppvekstportalen?
Oppvekstportalen benyttes for å registrere ny søknad om plass i barnehage eller SFO og innmelding av skolestartere. Innlogging skjer med ID-porten (MinID, ...
Mon, 21 Jan, 2019 at 11:01 AM
Kan jeg velge fritt hvilken skole barnet mitt skal gå på?
Nei, det kan du ikke. Forskrift om skoletilhørighet i Askim kommune ble fastsatt av Askim bystyre 21.03.2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. ...
Mon, 21 Jan, 2019 at 12:34 PM
Har mitt barn krav på skoleskyss?
Elever med lang skolevei har rett til gratis skyss etter opplæringslova § 7-1. Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei elle...
Tue, 10 Jan, 2017 at 2:05 PM
Hvor finner jeg søknadsskjema for permisjon fra undervisningen?
Her finner du søknadsskjemaet
Tue, 10 Jan, 2017 at 1:00 PM
Tilbys grunnskoleopplæring for voksne i Askim?
I Askim er det flere tilbud innen voksenopplæring. Delta Voksenopplæring er en skole med undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandr...
Mon, 9 Jan, 2017 at 2:47 PM
Når er det planleggingsdager på skolen og på SFO?
I Askim kommune er det planleggingsdager for barnehage, SFO og skole på samme tid. Se skoleruta for detaljer.
Tue, 10 Jan, 2017 at 1:00 PM
Hva koster en SFO-plass?
Du finner priser for SFO-plass i Askimskolen under Selvbetjening > Priser på våre nettsider Du finner dem også via denne lenken
Tue, 10 Jan, 2017 at 1:02 PM
Er det en betalingsfri måned på SFO?
Ja, juli er betalingsfri måned. Siden alle er pålagt å ta ut barnet i fire uker ferie i løpet av året.
Wed, 10 Aug, 2016 at 9:42 AM
Er SFO stengt om sommeren?
Nei, SFO er ikke stengt om sommeren. I vedtektene står det: § 7 pkt 3: SFO er feriestengt i tre uker fra medio juli til oppstart første mandag i aug...
Tue, 10 Jan, 2017 at 1:02 PM