Helse- og omsorgstjenester

TT kort - kan jeg få transportstøtte?
Du finner informasjon om TT-kort her
Mon, 20 Feb, 2017 at 2:32 PM
Trygghetsalarm - kan jeg få det?
Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm.  Mer informasjon og priser finner du her 
Mon, 9 Jan, 2017 at 2:24 PM
HC kort - kan jeg få parkeringstillatelse for forflytningshemmede?
Du finner informasjon om HC-kort her
Mon, 20 Feb, 2017 at 2:32 PM
Hvor kan jeg få låne tekniske hjelpemidler?
Her finner du mer informasjon om lån av tekniske hjelpemidler i Askim
Wed, 15 Feb, 2017 at 9:09 AM
Hvordan kan jeg få støttekontakt?
Her finner du mer informasjon om ordningen med støttekontakt
Wed, 15 Feb, 2017 at 10:36 AM
Hvordan kan jeg bytte fastlege?
Her finner du mer informasjon om hvordan man bytter fastlege
Wed, 15 Feb, 2017 at 10:41 AM
Hvordan får jeg dekket utgifter til pasientreiser?
Her finner du informasjon om hvordan du søker for å få dekket en pasientreise
Wed, 15 Feb, 2017 at 10:49 AM