Fellesnemda har vedtatt at det skal være en valgdag; mandag 9.9.19.Mer informasjon om valggjennomføringen får du på valg.no