Velkommen til Askim!

Vi ser det som veldig viktig å komme i god kontakt med våre innbyggere. Dette skjer først og fremst gjennom Servicetorget som holder til på rådhuset.
Hvis du henvender deg i skranken i første etasje, kan du få svar på alt som har med Askim og det offentlige Norge å gjøre.
Servicetorget er samlokalisert med bibliotek, boligkontor og NAV, så når du først er på rådhuset kan du utføre flere tjenester samtidig.

Bli bedre kjent med noen av tilbudene vi har i nærmiljøet vårt;

- Visit Indre Østfold
- Østfoldbadet
- Romsåsen
- DNT Indre Østfold
- Turkart for Askim