10 parkeringplasser reserveres for besøkende med inntil tre timers parkering. Det har tidligere vært vanskelig for besøkende å finne parkeringsplass i nærheten av rådhuset.
Dette tiltaket vil gjøre det enklere for våre besøkende å parkere bilen.

Det reserveres to ekstra plasser for de med HC-kort. Det vil da være både korttidsplasser (inntil tre timer) og langtidsplasser for denne gruppen.

Ordinære langtidsplasser, utover 3 timer finnes på Holt p-plass i Skolegata og Aarsten p-plass i Brugata.

Kartsnitt over rådhusplassen