Askim kommune er delegert myndighet  for kommunal håndheving av trafikkreglene i hele Askim kommune. Dette håndheves med egne kommunale trafikkbetjenter.

Vår oppgave er å sikre en god og trygg by, med tilgjengelige parkeringsplasser og effektiv og trygg varelevering.

Parkering på  kommunale parkeringsplasser er gratis.
Privat eide parkeringsplasser vil kunne kreve avgift for parkering, dette vil være skiltet særskilt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vilkårsparkering

Askim kommune driver vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre.
I henhold til parkeringsforskriften § 22 skal det settes opp informasjonsskilt på alle steder der det drives vilkårsparkering med mindre dette anses uhensiktsmessig. Vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre uten billettautomater er et slikt sted der det anses uhensiktsmessig å sette opp informasjonsskilt. Skiltets tekst gjøres imidlertid tilgjengelig elektronisk her

Det bemerkes at Askim kommune ikke har avgiftsparkering på sine plasser.

 

Innføring av ny parkeringsforskrift

Det henvises til nye parkeringsregler med virkning fra 1.1.2017, og mer infomasjon om disse finner du her 

Viktige endringer vil være:

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbudet etter skiltforskriften eller trafikreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering ( feks glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lenger enn tillatt makstid, parkert på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjonpå kroner 600
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900 I tllegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet