Tilbudet er gratis så lenge dere vil gifte dere innenfor kommunens grenser og i våre ordinære åpningstider.

 • Vigselen skal i hovedsak finne sted i Bystyresalen i Askim rådhus. Ønsker dere at vigselen skal foregå et annet sted, avtales dette på forhånd med den som skal vie dere (vigsleren).
  Det kan tilkomme ekstrautgifter for dere hvis dere ønsker å vies utenfor kommunens grenser. 

 • Vigselen skal i hovedsak finne sted innenfor kommunens ordinære åpningstider, og det kan også foretas vigsler på fastsatte lørdager. Det kan tilkomme ekstrautgifter for dere
  hvis dere ønsker å vies utenfor kommunens åpningstider eller fastsatte lørdager. 

 • Vigselstilbudet gjelder primært for kommunens egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge. For brudepar som ikke er bosatt i Askim kommune tilkommer det et administrasjonsgebyr på kr. 1.250,-.

 • Ønsker dere dekorasjoner utover det kommunen tilbyr, avtales dette på forhånd med vigsleren. Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike dekorasjoner. 

 • Ønsker dere å utvide seremonien med musikk og innslag ut over standard borgerlig vigselsrutine, avtales dette på forhånd med vigsleren.
  Dere er selv ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med slike innslag.

Hvis dere har andre ønsker utover standard borgerlig vigselsrutine, vil dere selv være ansvarlige for anskaffelse og utgifter forbundet med dette.