• Alle par, der minst én av partene er bosatt i Askim kommune
  • Utenlandske personer og norske statsborgere bosatt i utlandet
  • Andre kommuners innbyggere kan også vies i Askim kommune mot et administrasjonsgebyr på kr. 1.250,-