1. For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først prøve ekteskapsvilkårene. Dette gjøres av folkeregisteret ved det nærmeste skattekontoret, 
    og dere må selv søke om dette. Skjemaet finnes blant annet på Skatteetatens hjemmeside
    Deretter får dere en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Det er en forutsetning at prøvingsattesten er innhentet før dere kan gjøre avtale om vigsel med kommunen.
  2. Når dere har mottatt prøvingsattesten, sender dere skjemaet som heter: Kommunal vielse - registrering til kommunen.
  3. Når skjemaet er mottatt hos kommunen, vil dere bli kontaktet av en saksbehandler for å avtale møte med vigsler. I dette møtet mottar dere videre informasjon og avtaler med vigsler om hvordan seremonien skal foregå.