Først klikker du på en ledig stilling for å komme over i søknadssystemet.


Klikk deretter på «Glemt brukernavn/passord» på høyre side i søknadssystemet og følg instruksjonene.