Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt i en epost som sendes til postmottak@askim.kommune.no eller ved å ringe til oss tlf. 69 68 10 00 så snart som mulig etter at søknaden er sendt inn.


Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.