KS SvarUt er en felles løsning for kommuner og fylkeskommuner for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til både innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ.

Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunal sektor rimelig, effektivt og sikkert. Dokumentene lagres i et forsendelsesarkiv, og er tilgjengelig i tre måneder. Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker. I dette varselet er det en lenke til dokumentet i forsendelsesarkivet.


KS SvarUt er også en sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost via sentral utskriftsleverandør. KS SvarUt leveres som en skytjeneste fra KS KommIT.

KS SvarUt – digital post til innbyggere og næringsliv

  • Utsendelse av post går fra kommunen til innbyggerens eller den næringsdrivendes meldingsboks i Altinn
  • KS SvarUt benytter ID-porten
  • Alle fagsystem kan knytte seg opp til KS SvarUt og sende brev fra egen løsning
  • KS SvarUt registrerer automatisk hvem som ikke åpner det elektroniske brevet innen en gitt frist og sørger da for at det blir sent som vanlig post


Slik virker KS SvarUt i dag

KS SvarUt ivaretar kravet om samtykke, slik det er satt opp i eForvaltningsforskriften. Det betyr at mottaker kan velge om hun ønsker å motta brev i digital form eller ikke.


KS SvarUt virker slik at når det utgående brevet er ferdigstilt og godkjent i sakarkivsystemet, ekspederes det fra sakarkivsystemet til KS SvarUt (forsendelsesarkivet). KS SvarUt sender brevet videre til Altinn. Gjennom Altinn varsles innbygger og næringsliv om at de har mottatt et brev fra kommunen. Varslet inneholder lenke til selve brevet. Innbygger/ næringsliv henter opp brevet via den tilsendte lenken.