Vårt kommunale vann holder en hardhetsgrad på 2,0 - 2,5.