Du kan gi melding om vannlekkasje og tett avløp på det kommunale ledningsnettet slik: 

  • På dagtid - ring til Servicetorget 69 68 10 00
  • På kveldstid og i helger - ring til vakttelefonen 905 65 656


Når det gjelder lekkasjer og tett avløp på privat ledningsnett, kontakter du en autorisert rørlegger.