Nei, SFO er ikke stengt om sommeren.

I vedtektene står det:

§ 7 pkt 3: SFO er feriestengt i tre uker fra medio juli til oppstart første mandag i august. En skole holder åpen i denne perioden. Foresatte må innen 25. april søke ferieplass i den ferieåpne skolen på gjeldende skjema.


§ 7 pkt 4: Barna skal i løpet av året ha 4 ukers ferie fra skole og SFO. 3 av ukene avvikles i tidsrommet 15. juni til 15. august, minst to av ukene må avvikles sammenhengende. Sommerferien for barna må være fastsatt ca. 1 uke før 1. mai hvert år.


For SFO i uke sommerukene må det søkes om ferieplass elektronisk.