Du regnes som intern søker dersom du kan logge deg på Askim kommunes datasystemer.


For å søke en stilling, må du logge deg på fra en pc i kommunens nettverk.

  • Gå inn på Kontor 
  • Klikk på Visma enterprise Selvbetjening 
  • Klikk på "Ledige stillinger" (Øverst til venstre. Ligger rett under "Meg selv", men ikke klikk på "Meg selv.")

Ved å søke på denne måten blir din kompetanse lagret i Ansattregisteret, og du slipper å registrere dette flere ganger.