Det er fastsatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer for familier med lav inntekt.

For 2018 kan familier som tjener mindre enn kr. 533 500,- søke om  redusert foreldrebetaling.

20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer. Familier med samlet skattepliktig inntekt under kr. 533.500,- kan søke. (Gjelder fra 1. august 2018)


Du kan lese mer om ordningen på 
UDIR sine sider.

Søknadsskjema finner du på Askim kommunes hjemmeside. Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.