Elever med lang skolevei har rett til gratis skyss etter opplæringslova § 7-1.


Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.


For barn som går i 1. klasse: Barnet må bo mer enn 2 kilometer fra skolen for å få skoleskyss.

For barn som går i 2. klasse eller høyere: Barnet må bo mer enn 4 kilometer fra skolen for å få skoleskyss.


Det er ikke skoleskyss hvis barnet går på SFO.


Søk om skoleskyss her