I Askim er det flere tilbud innen voksenopplæring.

Delta Voksenopplæring er en skole med undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, samt opplæring til grunnskoleeksamen for voksne. Voksenopplæringssenteret gir opplæringstilbud til minoritetsspråklige voksne. Undervisningen foregår på dag- og kveldstid.

De videregående skolene i Askim og Mysen har et samarbeid om studiespesialisering og fellesfag til generell studiekompetanse.

Her søker du om grunnskoleopplæring for voksne