Nei.


Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Askim kommune. Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.